การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) 
ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รางวัลเหรียญทอง

รางวัล Special Award จาก National University of Science and Technology “MISIS” สหพันธรัฐรัสเซีย
เด็กชายพิวัฒน์ ศุภวิทยา ห้อง 310
เด็กชายศุภสิทธิ์ พัน ห้อง 310
ครูที่ปรึกษา ครูชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, ครูวนิดา ภู่เอี่ยม, ครูอดิเรก พิทักษ์