การแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 26 และ 28-29 กรกฎาคม 2018 ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

วง BCC Junior Band (ระดับประถมศึกษา) ได้รับรางวัลเหรียญเงินและ วงดุริยางค์
(ระดับมัธยมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงโยธวาทิต
ประเภทนั่งบรรเลง

จากการแข่งขัน มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 26 และ 28-29 กรกฎาคม 2018 ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต