การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung Kok Primary Mathematics World Contest (PMWC 2018)

การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung Kok Primary
Mathematics World Contest (PMWC 2018) ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2018
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล ถ้วยแชมเปี้ยนประเภททีมและกลุ่มบุคคล
เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ (ม.1)

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล ถ้วยแชมเปี้ยนประเภททีมและกลุ่มบุคคล
เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ (ม.1)