โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

การแข่งขันประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ 13
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 19 สิงหาคม 2018 ณ 
อุทยานการเรียนรู้ TK park กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2