Academic

รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช  นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”
อ่านรายละเอียด

รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เด็กชายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”
อ่านรายละเอียด

รับมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

การแข่งขันประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อย นักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านรายละเอียด