รับมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

การประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ

WordPress BCC - Powered by BCC